Modul

http://intisonline.com/wp-content/uploads/2008/10/jom-solat-2.png

Fokus:

1) Memberikan motivasi untuk melaksanakan kewajipan bersolat

2) Menerangkan asas-asas di dalam solat dengan cara yang mudah dan ringkas, berdasarkan sunnah Rasulullah SAW.

Sasaran:

1) Pelajar-pelajar sekolah rendah

2) Pelajar-pelajar sekolah menengah.

http://intisonline.com/wp-content/uploads/2008/10/mudahnya-solat.png

Fokus:

1) Memantapkan praktis solat dengan berpandukan dalil-dalil daripada al-Quran dan al-Sunnah

2) Menunjukkan kemudahan atau rukhsah yang ada di dalam solat seperti solat Jamab dan Qasar, solat ketika sakit dan lain-lain.

Sasaran:

Pelajar-pelajar sekolah menengah

Modul-modul yang sedang dibangunkan oleh INTIS Consultant adalah:

http://intisonline.com/wp-content/uploads/2008/10/pengurusan-jenazah.png

Fokus:

Penerangan tentang tatacara pengurusan jenazah dari masa ketika sedang sakit, sebelum meninggal dunia, saat meninggal dunia hinggalah selepas tamat upacara pengebumian mengikut al-Quran dan al-Sunnah

Sasaran:

1) Golongan dewasa

2) Pelajar-pelajar IPT

3) Pelajar-pelajar sekolah menengah

http://intisonline.com/wp-content/uploads/2008/10/pelaksanaan-haji-umrah.png

Fokus:

Penerangan tentang tatacara haji dan umrah mengikut al-Quran dan al-Sunnah.

Sasaran:

1) Golongan dewasa

2) Pelajar-pelajar IPT

http://intisonline.com/wp-content/uploads/2008/10/kem-jati-diri-muslim.png

Fokus:

Memberikan kefahaman tentang asas-asas Islam dari segi aqidah, ibadah, dan akhlak dengan cara yang mudah dan praktikal berdasarkan sunnah Rasulullah SAW.

Sasaran:

Remaja berumur 12-17 tahun.

7 Responses to "Modul"

  • anarodhi says:
  • nabil says:
  • aleen says:
Leave a Comment